درباره فصلنامه ها و مجلات

مشخصات مسئول فصلنامه ها و مجلات  علمی و پژوهشی واحد

نام : کریم                                                   نام خانوادگی : کشاورز هدایتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد                            رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی – مالی

نوع استخدام : رسمی قطعی                            سابقه همکاری با واحد : 16 سال

 

 

اهم فعالیت های دفتر فصلنامه ها و مجلات

  1. تحویل اسناد و مدارک مربوط به تأسیس مجلات و فصلنامه های جدید از دانشکده ها.
  2. بررسی مدارک تحویلی و مطابقت با بخشنامه های سازمان مرکزی و ارسال آنها به سازمان مرکزی جهت تأیید.
  3. پیگیری آماده سازی فصلنامه ها و مجلات در دفاتر آنها و بررسی نهایی در دفتر انتشارات علمی و ارسال جهت چاپ به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
  4. ارسال چند نسخه از فصلنامه ها و مجلات چاپ شده به سازمان مرکزی، اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و وزارت علوم.
  5. پیگیری و بارگذاری فایل های مقالات(هر جلد از فصلنامه یا مجلات) فصلنامه ها و مجلات در سایت سیناوب.
  6. پیگیری و مکاتبات با سازمان مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم جهت اخذ مجوزهای لازم برای فصلنامه ها و مجلات.